جزئیات پروژه

  • تاریخ ساخت و ساز

    5 اسفند 1393

  • مکان

    بوشهر

  • سرمایه گذار ساخت و ساز

    شرکت توسعه و سرمایه گذاری استان بوشهر

شرح پروژه

شرکت عمران و مسکن سازان استان بوشهر به شماره ثبت 6303 با هدف اجرای پروژه های عمران شهری، بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده شهری، مدیریت و اجرای خرید اراضی تجمیع ، تفکیک و آماده سازی و ساخت و ساز  تاسیس گردیده است.