• توسعه گردشگری باسیدون استان بوشهر

جزئیات پروژه

  • تاریخ ساخت و ساز

    13 خرداد 1400

  • مکان

    بوشهر

  • سرمایه گذار ساخت و ساز

    شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر

  • دسته بندی ها:

شرح پروژه

شرکت توسعه گردشگری باسیدون استان بوشهر  در سال 1399 با هدف توسعه گردشگری تاسیس شد.