مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه این پروژه عظیم که تحولی قابل توجه در صنعت گردشگری استان به وجود آورده اکنون با شتاب بیشت...

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر می گوید: راه اندازی اولین شرکت هواپیمایی استان بوشهر با نام لیان همه مجوزها را اخذ کرده و اجرایی شدن آن...

  مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر گفت: این شرکت به عنوان تنها نهاد مالی و هلدینگ استان در سازمان فرابورس پذیرفته شد.   ...