آگهی تمدید پذیره نویسی افزایش سرمایه


شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر ( سهامی عام )
به شماره ثبت : 2046 شناسه ملی : 10320078487
به اطلاع سهامداران گرامی می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام روز یکشنبه مورخ 1399.12.03 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399.12.05 و 1400.01.31 شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر ( سهامی عام) مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 200 (دویست ) میلیارد ریال به مبلغ 500( پانصد ) میلیارد ریال ، منقسم به تعداد 500000000 سهم 1000( یک هزار ) ریالی به شرح زیر افزایش یابد :
1- مبلغ سرمایه فعلی شرکت : 200 (دویست) میلیارد ریال
2- مبلغ افزایش سرمایه در این مرحله : 300( سیصد) میلیارد ریال
3- مبلغ سرمایه پس از افزایش :500( پانصد) میلیارد ریال
4- مبلغ اسمی هر سهم :1000 ( یک هزار) ریال
5- تعداد سهام عرضه شده 300 ( سیصد ) میلیون سهم
6- نوع سهم : عادی با نام
7- محل افزایش سرمایه : افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 300000000000 ریال از محل مطالبات حال شده و اورده نقدی سهامداران انجام خواهد شد .
8- موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی و سرمایه گذاری در شرکت ها و ایجاد دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .
9- سهامدارانی که ظرف این مدت به تغییر ادرس و یا به هر دلیل گواهینامه حق تقدم خود را دریافت ننمایند می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به ادرس مندرج در بند 12 این اگهی مراجعه نمایند .
10- مهلت تمدید  استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید  از تاریخ 1400.02.15 تا پایا ن وقت اداری تاریخ 1400/03/13 (به مدت 30روز)
11- سهامداران محترمی که تمایل بهاستفاده از حق تقدم خود دارند حسبمورد باید بر اساس مورد بیان شدهزیر اقدام نمایند
سهامدارانی که به موجب گواهی حق تقدم خرید سهام جدید فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان بهای سهام جدید را تامین نمی کند می بایست ظرف مهلت مقرر بهای ( به ازای هر سهم 1000 ریال ) یا ما به التفاوت آن را به حساب شماره 0216364503005 این شرکت نزد بانک صادرات شعبه توحید ( کد 4139) از طریق شعب بانک صادرات واریز و رسید بانکی مربطه را به انضمام گواهی حق تقدم خرید سهام جدید( در صورت دریافت) را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی : بوشهر ، خیابان شهید بهشتی –خیابان دکتر طبیب ( کوچه سپیدار یک ) پلاک 29 ( جنب اداره کل تعزیرات حکومتی ) کد پستی 7515713818 اداره امور سهامداران شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر ارسال نوده و یا مدارک را مستقیما به اداره امور سهام شرکت به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند.
سهامدارانی که موجب گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می باشند . می بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق تقدم ( در صورت دریافت ) مبنی براعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه مراتب را با پست سفارشی به نشانی : بوشهر –خیابان شهید بهشتی –خیابان استان بوشهر ارسال نموده و یا مدارک را مستقیما به اداره امور سهام شرکت به نشانی فوق الذکر تحویل و رسید دریافت نمایند .

تذکر : بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات دریافتی یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت .
12- حق تقدم سهامدارانی که قصد شرکت در افزایش سرمایه را ندارند و یا در مهلت مقرر از حق تقدم خود استفاده ننموده اند و همچنین پاره سهم های ایجاد شده توسط شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر ( سهامی عام ) از طریق اگهی مزایده حق تقدم در روزنامه کثیرالانتشار بفروش می رسد و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد .

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر ( سهامی عام )

 

p8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *