شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهرو سازمان بورس اوراق بهادار

در بین تمام شرکتهای سرمایه گذاری تنها شرکتی که به عنوان هلدینگ و نهاد مالی ثبت شده است شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان بوشهر است.

امسال پس از 22 سال شرکت سرمایه گذاری توزیع سود داشته است.

بورسی شدن شرکت در ابتدا باعث هدایت منابع مالی به صنایع مولد، اشتغال‌زایی، افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های مالی و درنهایت رشد اقتصادی می‌شود.

 شرکت‌هایی را در سطح دنیا می‌شناسیم که با ورود به بازار سرمایه،‌ اعتبار جهانی پیدا کرده و کسب‌وکار خود را تا حد زیادی توسعه داده‌اند.

شرکت‌های علی بابا، فیسبوک،‌ جنرال موتورز و ویزا نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند که بزرگ‌ترین عرضه‌های اولیه را در طول تاریخ بازار سهام آمریکا ثبت کرده‌اند و موفق به تامین مالی قابل‌توجهی از این طریق شده‌اند.

از طرفی برخی خبرهای درست باعث توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد می‌شوند.